Feja u krijua me doktrinën fundamentale për të sjellë shpresë dhe paqe në zemrat e njerëzve.

Por shumë besojnë se feja u krijua për të kontrolluar masat, dhe nëse është e vërtetë, atëherë ajo është kontrolli më i madh mendor që ekziston.

Ka të tjerë megjithatë që besojnë se feja u krijua nga civilizimet paqësore, por që njerëzit korruptuan mësimet e saj përgjatë viteve.

Një nga këto teori rreth fesë flet rreth një periudhe të lashtë parahistorike, kur qeniet aliene vizituan botën tonë dhe sollën konceptin e fesë me vete.

Qëllimi kryesor ishte që t’iu ndihmonin njerëzve, të cilët gjithmonë janë konsideruar qenie të dhunshme.

Sipas teoricienëve konspirativ, alienët do të kthehen një ditë në Tokë dhe do të na ndalojnë para se të bëhemi kërcënim universal.

Facebook Comments
loading...
%d bloggers like this: