Cilësia e jetës së mirë dhe jetës aktive seksuale, mund ta jenë të mjaftueshme për të shpëtuar nga shqetësimet për gratë të cilat kalojnë në menopauz.

Sipas të dhënave të specialistëve, pothuajse gjysma e grave që janë në menopauzë kanë probleme me seksin, por vetëm një pjesë, 20%, guxon që ta diskutojë këtë problem me mjekun.

 

Nga ana tjetër, shkencëtarët që morën pjesë në Konferencën Kombëtare të “Grave dhe sëmundjeve të pjesës së poshtme të sistemit urogjenita”, dhanë një mesazh pozitiv  për jetën seksuale të grave në menopauzë me teknikat e reja.

Në këtë konferencë u theksua se gratë duhet të kryejnë marrëdhënie gjatë kësaj faze pasi kjo i ndihmon të kapërcejnë problemet dhe shqetësimet që u vijnë nga menopauza.

Facebook Comments
loading...
%d bloggers like this: