Disa njerëz kanë vrima në mjekër, ndërkaq të tjerët i kanë këto dy vrima seksi në shpinë.Vrimat kanë lidhje me ndërtimin trupor dhe me strukturën e eshtrave.Kërdhokullat tona kanë dy maja të kthyera në drejtim të shtyllës kurrizore, siç shihet në fotografi, dhe për shkak të pozitës së tyre, menjëherë mbi to krijohen këto vrima.Për një kohë të gjatë është konsideruar që vrimat veneriane, përkatësisht apoloniane, trashëgohen gjenetikisht, mirëpo, tani mbizotëron mendimi që me humbje peshe dhe me ushtrime të caktuara mund të shfaqen edhe nëse nuk i keni natyrshëm.

 

 

 

Ushtrimet për muskujt e poshtëm të shpinës pas një kohe do të duhej të krijonin vrimat veneriane, përkatësisht vrimat apoloniane edhe në shpinën tuaj.

 

Këto ushtrime do t’ju ndihmojnë që t’i definoni vrimat veneriane:

 

 

Facebook Comments
loading...
%d bloggers like this: